E-mail: info@andreaabrahamova.cz         Telefon:  +420 733 343 524

Zásady pro ochranu osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u mě v bezpečí. Cením si vaší důvěry.

Zásady ochrany soukromí upravují veškeré vztahy, do nichž vstupuji s fyzickými osobami v souvislosti s jejich užíváním internetových stránek AndreaAbrahamovaova.cz a keramika-andee.cz a používáním veškeré elektronické a obchodní komunikace.

Děkuji vám za návštěvu na mých stránkách, velmi mě těší váš zájem. Mým cílem je, abyste se při návštěvě cítili bezpečně, a proto věnuji zvýšenou pozornost ochraně vašeho soukromí při zpracování osobních údajů, která je pro mě důležitou součástí obchodních vztahů a pracovních procesů.

Ochrana osobních údajů

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.keramika-andee.cz  a AndreaAbrahamova.cz zákazníky OSVČ Andrea Abrahámová a zájemci o služby a produkty této společnosti. 

Účelem této sránky je seznámit subjekty údajů, tj. všechny fyzické osoby uvedené v předchozím odstavci s jejich právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s jejich osobními údaji nakládáno. 

Při zpracování osobních údajů je postupováno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů i podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se lze dostat přímo na text tohoto předpisu a najít tam i přesná znění právních ustanovení, na které je níže v tomto textu odkazováno. 

Správce osobních údajů 

Andrea Abrahámová, IČ: 75838737, se sídlem Komenského 206 Napajedla 76361

Zapsaná v obchodním rejstříku úřadu Magistrát města Otrokovice, sp.zn. OES/2694/2018/JUR

Kontaktní e-mail: keramika.andrea@seznam.cz, kontaktní telefon: +420 733 343 524

Právo na informace

Na požádání vám dle aktuálních možností obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. Máte-li otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, nebo pokud by i přes mou snahu o správnost a aktuálnost údajů byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím. Žádost o informacezměnu údajů, podnět či stížnost, můžete zaslat pomocí kontaktního formuláře.

Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy, zpracovávám z pozice správce a zpracovatele osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Při návštěvě se standardním způsobem zaznamená vaše IP adresa, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, stránka, ze které jste se dostali na můj web, stránky, které na mém webu navštívíte, a také datum délka návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registračního formuláře.

Bezpečnost

Přijímám taková technická, organizačníbezpečnostní opatření, která mají za cíl chránit vedené osobní údaje proti manipulaci, ztrátě, zničenízásahu nepovolaných osob. S vývojem technologií se moje bezpečnostní opatření neustále zlepšují.

Použití a postoupení osobních údajů

Používám vaše osobní údaje pro technickou správu stránek, zákaznickou administrativu a marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám a jejich postoupení veřejným orgánům státní správy či orgánům činným v trestním řízení následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Možnost odhlášení

Používám vaše osobní údaje k tomu, abych vás mohla informovat o produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně, tedy získat zpětnou vazbu. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud s tím nesouhlasíte, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohla údaje podle vašeho přání zablokovat. V případě e-mailové komunikace můžete své přání kdykoliv vyjádřit s pomocí odkazu uvedeného v patičce každého e-mailu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zavazuji se plně respektovat důvěrný charakter vašich osobních údajů, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Vaše osobní údaje jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Vyplněním formuláře souhlasíte s zařazením všech vámi vyplněných osobních údajů do databáze a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň udělujete souhlas s tím, abych vám zasílala informace o nabídkách mých obchodních partnerů.

Používání cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správné fungování internetových stránek, a které prohlížeč ukládá do zařízení, na kterém se internetové stránky zobrazují.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory, které prohlížeč ukládá do vašeho zařízení v okamžiku, kdy začnete využívat internetové stránky, které si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a volby (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací volby), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Jak se cookies používají?

Cookies neslouží k získávání osobních údajů o návštěvnících (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se zařízení nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých návštěvníků.

V rámci internetových stránek AndreaAbrahamova.cz používám cookies k těmto účelům:

  • udržení uživatelské relace, které jsou nezbytné ke správnému fungování, abych byla při používání schopna rozlišit jednotlivé návštěvníky a zobrazit tak relevantní údaje,
  • základnímu nastavení, ovlivňující zobrazování stránek dle volby návštěvníka (např. umožňují respektování volby návštěvníka při zakázání zobrazování určitého grafického prvku) anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě mohou být zobrazeny informace, které se již při příštích návštěvách nezobrazují).

Prohlížeč může v některých případech ukládat taktéž cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování návštěvníků na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita návštěvníka není známa (za předpokladu, že návštěvník není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google nebo Facebook).

V rámci internetových stránek AndreaAbrahamovaa.cz používám cookies třetích stran k těmto účelům:

  • získání anonymních statistik o návštěvnosti nástrojem Google Analytics, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se zásadami ochrany soukromí,
  • získání anonymních statistik o návštěvnosti nástrojem SmartSelling, přičemž společnost SmartSelling si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se zásadami ochrany soukromí,
  • umožnení sdílení a komentování obsahu na sociální síti Facebook, přičemž společnost Facebook si získané údajů může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se zásadami ochrany soukromí.

Jak upravit využívání cookies?

Používání cookies si můžete upravit podle toho, jak potřebujete. Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již na Vašem zařízení a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na vaše zařízení ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí.

Informace o nastavení konkrétního prohlížeče:

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním internetových stránek AndreaAbrahamova.cz souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Pokud s používáním cookies nesouhlasíte nebo si přejete souhlas s používáním cookies zrušit, musíte stávající cookies smazat, a následně omezit nebo zablokovat v nastavení prohlížeče.

Mlčenlivost?

Dovoluji si vás ujistit, že vždy zachovávám mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 20.5.2018.

V případě jakékoliv změny zásad zpracování osobních údajů, bude nové znění těchto zásad uvedeno na adrese https://andreaabrahamova.cz/zasady-pro-ochranu-osobnich-udaju/

DĚKUJI VÁM ZA VAŠI DŮVĚRU!